Sprovođenja smjernica u spriječavanju pojave i širenja korona virusa

Dana 27.05.2020. godine našu ustanovu posjetili su predstavnici
Higijensko- Epidemiološke službe dr. Jelena Durić  i Nada Brenjo u cilju davanja i sprovođenja smjernica u spriječavanju pojave i širenja korona virusa. Pomenute aktivnosti su rađene zbog potrebe nastavka daljnjeg poslovanja , a vrijedno je napomenuti da će se u okviru preduzetih mjera otvoriti izolacioni blok u kome će novopridošli korisnici boraviti do momenta kada će posle ponovljenih ispitivanja i analiza preći u traktove. Doma koji služe u redovnom procesu smještaja naših korisnika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close