Danas su u našoj ustanovi vakcinisani korisnici i zaposleni radnici

Danas je u Javnoj ustanovi Dom penzionera u Trebinju počelo vakcinisanje korisnika i zaposlenih radnika. Prethodno su ljekari konsultanti, zajedno sa radnicima socijalno-zdravstvene službe naše ustanove izvršili preglede i pripremu svih zainteresovanih i upoznali ih sa značajem vakcinisanja protiv infekcije korona virusa. Mogućnost da prime vakcinu i tako se zaštite od zaraze covid-19 naišlo je na pozitivan stav ,odobravanje i zahvalnost kod naših cijenjenih korisnika i zaposlenika.

Proces vakcinacije provode radnici higijensko-epidemiološke službe, Doma zdravlja, Trebinje, na čelu sa dr Jelenom Tomanović Durić. Ovom prilikom im se toplo zahvaljujemo, ne samo na današnjem angažmanu, nego i na dosadašnjoj svakodnevnoj saradnji i pomoći od kako postoji problem sa korona virusom.

Takodje, u svrhu provodjenja higijenasko-epidemioloških mjera, saradnje i razmjene iskustava ,svoju zahvalnost izražavamo Bolnici Trebinje, Institutu za javno zdravstvo RS, gradskom i republičkom štabu za vanredne situacije, Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, kao i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite koji su obezbijedili i poslali kontigent vakcina kako bi zaštitili i sačuvali zdravlje i živote naših korisnika i zaposlenika.

Direktor, Rajko Ćapin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close