UNAPREĐENJE SISTEMA GRIJANJA

U okviru Projekta “Unapredjenje sistema grijanja za bolje životne uslove korisnika i čistiju životnu sredinu”, od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, naša JU Dom penzionera u Trebinju je bila korisnik ovog Projekta.
Naime, izvršena je mini reparacija postojeće kotlovnice (čišćenje kotlova,dimnjaka,zamjena dihtunga i plamenika) u cilju unapredjenja i poboljšanja sistema grijanja, na način da je intenzitet grijanja podignut na jači i brži nivo zagrijavanja, a rezultat svega toga upravo jeste smanjenje produkcije ugljen dioksida, što je i cilj ovog projekta, kako bismo zaštitili okoliš.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close